Algemene Voorwaarden

 

Geleverde diensten en producten:

 • Do-In Mondo Yogalessen
 • Do-In Basiscursus
 • De Kracht van Taal Training
 • Persoonlijke Coaching
 • Louise Hay Training
 • Wandelingen en Meditaties
 • Mondo® Woman Retreats
 • De Opvlieger als gids naar Innerlijke Kracht & Rust Training
 • Sjamanistische Sessies
 • Munay-Ki Inwijdingen
 • Bedrijfscommuncatietrainingen
 • Samen Zen boek

 

Overeenkomst

 

Zodra een bestelling geplaatst is, vormen de algemene voorwaarden en de privacyverklaring een overeenkomst tussen de Mondo Fabulous Mind en de klant. Een bestelling bestaat uit een inschrijving voor een les, cursus, training, retreat, sessie of andere activiteit of een product. De overeenkomst is geldig totdat de bestelling van de dienst is afgerond of het product is geleverd.

 

Inschrijving & investering

 

1a. Inschrijving en deelname WerkZeN Jaartraining

 • om deel te kunnen nemen aan de diensten en producten van Mondo Fabulous Mind, schrijf je je via de website in; hiermee is jouw plek gegarandeerd en na ontvangst van de (aan)betaling heb je recht op het volgen van de betreffende dienst cq ontvangen van de betreffende product
 • de (aan)betaling bevestigt het aangaan van de overeenkomst en de accordering van deze voorwaarden, alsmede van het privacy-beleid
 • na inschrijving is de overeenkomst definitief en kan alleen annulering plaatsvinden volgens de annulerings-voorwaarden (zie punt 3)
 • voor aanvang van bepaalde diensten wordt de deelnemer in spé uitgenodigd het voorbereidingsformulier (intake) in te vullen; hierin worden de verwachtingen en doelstellingen voor de betreffende dienst uitgesproken

 

1b. Investering

 • het totaalbedrag van de diensten, dan wel overige producten en activiteiten, worden duidelijk vermeld op de website en is bekend voorafgaand aan de inschrijving

 

2 – Betalingsvoorwaarden

 • na inschrijving is jouw plaats gereserveerd en heb je de bijbehorende betalingsverplichting
 • indien er sprake is van een aanbetaling, dan komt dit bedrag niet in aanmerking voor restitutie, tenzij annulering vanuit Mondo Fabulous Mind plaatsvindt (zie punt 3a)
 • er is geen restitutie van de betaling mogelijk, mocht je tijdens de les, cursus, training, sessie of retreat om welke reden dan ook stoppen, ongeacht de omstandigheden (eigen beslissing of overmacht)

2a. Betalingstermijn

 • er geldt een standaard betaaltermijn van 2 weken na bestelling van een dienst of product

2b. Wijze van betaling

 • Bij inschrijving kan de betaalwijze via Mollie gekozen worden:
  • online via iDEAL
  • zelf overboeken naar de rekening van Mondo Fabulous Mind, NL34INGB0005049713

 

3 Annulering

3a. Annulering of wijziging vanuit Mondo Fabulous Mind

 • Indien noodzakelijk, worden de studenten/cursisten, die reeds ingeschreven staan, persoonlijk benaderd via e-mail of per telefoon.

 

3b. Annulering of wijziging vanuit de klant (cursist/deelnemer)

  • Er geldt geen herroepingsrecht. Na ontvangst van het bedrag op rekening van Mondo Fabulous Mind is de koopovereenkomst definitief en kan er niet meer geannuleerd worden, tenzij er sprake is van overmacht of een calamiteit: in overleg vindt dan restitutie plaats van het volledige bedrag minus administratiekosten (maximaal 150 euro) of wordt er tot een andere afspraak gekomen. Voor het boeken van een Retreat, gelden andere annuleringsvoorwaarden die duidelijk worden gecommuniceerd ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.

 

4 Klachten

4a. Klachtenafhandeling

 • Je kunt jouw klacht telefonisch of schriftelijk via het e-mailadres van Mondo Fabulous Mind doorgeven
 • Jouw klacht wordt binnen 48 uur in behandeling genomen en er wordt gezocht naar een passende oplossing voor alle betrokken partijen.
 • Indien er geen oplossing mogelijk is, zijn betrokken partijen bevoegd de betreffende overeenkomst per direct te ontbinden of ongedaan te maken
 • Indien besloten wordt de overeenkomst te ontbinden en er nog openstaande verplichtingen zijn, worden deze per ommegaande voldaan; denk aan het retourneren van geld voor nog niet geleverde diensten door Mondo Fabulous Mind of het betalen van openstaande facturen door de klant.
 • Jouw klacht wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

 

5 Aansprakelijkheid

5a. Aansprakelijkheid

 • Deelname aan de diensten en activiteiten geschiedt op eigen risico en verantwoording.
 • Je beseft zelf verantwoordelijk te zijn voor jouw lichaam en geest.
 • Bij twijfel over geschiktheid van de oefeningen stop je en raadpleeg je voor jouw gezondheid eerst een arts.
 • Mondo Fabulous Mind, vertegenwoordigers van Mondo Fabulous Mind, samenwerkende partners van Mondo Fabulous Mind en Jeanet Luth, zijn volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en/of persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een les, training, workshop, cursus, retreat of sessie.
 • Mondo Fabulous Mind, noch Jeanet Luth kan aansprakelijk worden gesteld voor enige blessure in welke vorm dan ook.

 

6 Vertrouwelijkheid

6a. Geheimhoudingsverklaring

 • Hierbij verklaart Mondo Fabulous Mind dat alle informatie die door de klant en deelnemer wordt verstrekt vertrouwelijk is.

 

7 Copyright

7a. Copyright

 • Op alle door Mondo Fabulous Mind aangereikte en geüploade studiematerialen ligt het copyright en eigendomsrecht, tenzij anders vermeld.
 • Alle rechten voorbehouden, inclusief het recht van reproductie, publicatie en verspreiding in zijn geheel of gedeelten, in welke vorm dan ook.

 

8 Toepasselijk recht

8a. Toepasselijk recht

 • Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

9 Wijzigingen

9a. Wijzigingen

 • Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
 • Deze algemene voorwaarden van Mondo Fabulous Mind zijn van toepassing met ingang van 30 mei 2022.
 • Ze gelden totdat wijziging van deze algemene voorwaarden door Mondo Fabulous Mind wordt gemeld op de website.

 

 

Privacyverklaring

 

Mondo Fabulous Mind verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Geslacht – Beroep – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Mondo Fabulous Mind, verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Je in te kunnen schrijven voor een cursus, training of opleiding – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten – Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. Mondo Fabulous Mind verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 7 jaar  (= wettelijke termijn belastingdienst).

Delen van persoonsgegevens met derden.
Wij verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.